schioldborg logo

Sivilrett

Sivilrett er et område av rettsvesenet som regulerer de private rettighetene og pliktene mellom personer og virksomheter.

Sivilrett kan være spørsmål rundt kontrakter, arv, eierskap, skadeerstatning, ansvar og forbrukerforhold.

En sentral del av sivilretten er kontraktsretten, som regulerer de avtaleforholdene som kan oppstå mellom personer og virksomheter. Dette kan for eksempel være kjøp- og salgsavtaler, leieavtaler og tjenestekontrakter. Kontraktsretten gir regler for hva som gjelder i tilfelle av avtalebrudd, og hvordan man kan gå frem for å løse eventuelle konflikter.

Arverett og eierskap er også områder som reguleres av sivilretten. Arverett regulerer hvem som arver etter en person som dør, og hva arvingene har rett til å arve. Eierskap regulerer retten til å eie ting, både fast eiendom og andre ting som for eksempel kjøretøyer og verdipapirer.

Sivilretten omhandler også spørsmål rundt skadeerstatning. Dersom man har lidt et økonomisk tap som følge av at noen andre har gjort noe man kan holde dem ansvarlig for, kan man ha krav på skadeerstatning. Dette kan for eksempel være i form av erstatning for personskade, økonomisk tap eller tapt fortjeneste.

Forbrukerretten er også en del av sivilretten, og regulerer forholdet mellom forbrukere og selgere av varer og tjenester. Dette kan for eksempel være regler om reklamasjoner, angrerett og klagemuligheter.

Sivilretten er et område av rettsvesenet som kan være komplisert, og det kan være lurt å søke råd hos en advokat eller annen fagperson dersom man har spørsmål eller behov for hjelp rundt sivilrettslige forhold. Det er også viktig å sørge for å ha godt dokumentert skriftlig avtale rundt sivilrettslige forhold, slik at det ikke oppstår uenighet eller misforståelser i etterkant.

Andre juridiske fagområder

Forretningsjus, også kjent som kommersiell jus eller handelsrett, er et område innenfor jus som omhandler regler og lover som gjelder for forretningsvirksomhet. 

Les mer »

Barnefordeling refererer til hvordan man bestemmer hvem barna skal bo hos etter at foreldrene har skilt seg eller separert.

Les mer »

Trygderett omhandler regler og bestemmelser som gjelder for trygdeordninger, som for eksempel sykepenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger.

Les mer »

Forvaltningsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner eller bedrifter.

Les mer »

Arbeidsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer »

Sivilrett er et område av rettsvesenet som regulerer de private rettighetene og pliktene mellom personer og virksomheter.

Les mer »

Plan- og bygningsrett er et område av rettsvesenet som regulerer hvordan arealene i et samfunn kan brukes og utvikles.

Les mer »

Familierett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder familierelaterte forhold.

Les mer »

Barnerett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder barn og unge.

Les mer »

Forbrukerrett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder forbrukerforhold.

Les mer »