schioldborg logo

Rettshjelpforsikring

En rettshjelpforsikring dekker utgifter til juridisk bistand i tilfelle du havner i en tvist eller behøver rådgivning i et juridisk spørsmål.

Rettshjelpforsikring kan inkludere;

Advokatutgifter

Rettshjelpforsikringen kan dekke utgifter til advokatbistand i tilfelle du trenger hjelp til å forsvare deg i en tvist eller sak, eller dersom du trenger rådgivning i et juridisk spørsmål.

Saksomkostninger

Rettshjelpforsikringen kan dekke utgifter til saksomkostninger, som for eksempel gebyrer til domstolene og utgifter til vitner.

Domstolsutgifter

Rettshjelpforsikringen kan dekke utgifter til domstolsutgifter, som for eksempel utgifter til reise og opphold i forbindelse med rettssaker.

Rådgivning

Rettshjelpforsikringen kan også dekke utgifter til rådgivning fra advokat eller andre fagpersoner i forbindelse med juridiske spørsmål.

Merk deg at

Det kan være begrensninger i hva rettshjelpforsikringen dekker, avhengig av hvilken type forsikring du har tegnet. Noen forsikringer dekker kun enkelte typer saker, mens andre dekker et bredere spekter av juridiske spørsmål. Det anbefales derfor å lese vilkårene for forsikringen nøye før du tegner den, slik at du vet hva som er dekket og hva som ikke er dekket.

Det er også viktig å merke seg at det kan være egenandeler eller andre begrensninger i hva rettshjelpforsikringen dekker.