schioldborg logo

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner eller bedrifter

Forvaltningsrett inkluderer regler for hvordan offentlige myndigheter skal handle og treffe beslutninger, og hvordan enkeltpersoner og bedrifter kan påvirke eller klage på disse beslutningene.

Forvaltningsretten omfatter også regler for hvordan enkeltpersoner og bedrifter skal forholde seg til offentlige myndigheter. Dette kan for eksempel være regler for hvordan man søker om tillatelse til å bygge et hus, eller hvordan man søker om å få endret en beslutning som er truffet av offentlige myndigheter.

Forvaltningsretten spiller en viktig rolle i samfunnet, da den sørger for at offentlige myndigheter handler på en rettferdig og transparent måte. Det finnes ulike lover og regler som beskytter enkeltpersoner og bedrifter mot urettferdige beslutninger fra offentlige myndigheter, og det finnes også ulike instanser som kan klages til dersom en person eller en bedrift mener at de har blitt urettferdig behandlet av offentlige myndigheter.

Forvaltningsretten kan være komplisert, og det kan være lurt å søke råd hos en jurist dersom man er usikker på hvordan man skal forholde seg til offentlige myndigheter eller hvordan man kan klage på en beslutning som er truffet av disse. Det finnes også ulike organisasjoner og institusjoner som tilbyr rådgivning og hjelp i forvaltningssaker.

Andre juridiske fagområder

Forretningsjus, også kjent som kommersiell jus eller handelsrett, er et område innenfor jus som omhandler regler og lover som gjelder for forretningsvirksomhet. 

Les mer »

Barnefordeling refererer til hvordan man bestemmer hvem barna skal bo hos etter at foreldrene har skilt seg eller separert.

Les mer »

Trygderett omhandler regler og bestemmelser som gjelder for trygdeordninger, som for eksempel sykepenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger.

Les mer »

Forvaltningsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner eller bedrifter.

Les mer »

Arbeidsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer »

Sivilrett er et område av rettsvesenet som regulerer de private rettighetene og pliktene mellom personer og virksomheter.

Les mer »

Plan- og bygningsrett er et område av rettsvesenet som regulerer hvordan arealene i et samfunn kan brukes og utvikles.

Les mer »

Familierett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder familierelaterte forhold.

Les mer »

Barnerett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder barn og unge.

Les mer »

Forbrukerrett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder forbrukerforhold.

Les mer »