schioldborg logo

Familierett

Familierett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder familierelaterte forhold.

Familierett kan for eksempel være spørsmål rundt ekteskap, skilsmisse, samboerskap, barn og barnebidrag, arverett og familieforhold generelt.

Familieretten omhandler ulike rettslige forhold som gjelder innenfor familien, og kan omfatte både offentlige og private rettigheter og plikter. Familieretten regulerer for eksempel hvordan ekteskap og samboerskap skal inngås og avsluttes, hvordan barn skal ha det økonomisk etter en skilsmisse, og hvordan familieformue og eiendom skal fordeles ved arv og skifte.

Familieretten er et område av rettsvesenet som kan være komplisert, og det kan være lurt å søke råd hos en  jurist dersom man har spørsmål eller behov for hjelp rundt familierettslige forhold. Det er også viktig å sørge for å ha godt dokumentert skriftlig avtale rundt familierettslige forhold, slik at det ikke oppstår uenighet eller misforståelser i etterkant.

Andre juridiske fagområder

Forretningsjus, også kjent som kommersiell jus eller handelsrett, er et område innenfor jus som omhandler regler og lover som gjelder for forretningsvirksomhet. 

Les mer »

Barnefordeling refererer til hvordan man bestemmer hvem barna skal bo hos etter at foreldrene har skilt seg eller separert.

Les mer »

Trygderett omhandler regler og bestemmelser som gjelder for trygdeordninger, som for eksempel sykepenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger.

Les mer »

Forvaltningsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner eller bedrifter.

Les mer »

Arbeidsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer »

Sivilrett er et område av rettsvesenet som regulerer de private rettighetene og pliktene mellom personer og virksomheter.

Les mer »

Plan- og bygningsrett er et område av rettsvesenet som regulerer hvordan arealene i et samfunn kan brukes og utvikles.

Les mer »

Familierett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder familierelaterte forhold.

Les mer »

Barnerett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder barn og unge.

Les mer »

Forbrukerrett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder forbrukerforhold.

Les mer »